Лановецька міська рада відібрала в цукрового заводу дві земельні ділянки загальною площею майже 8 га

Господарський суд Тернопільської області розірвав два договори оренди земельної ділянки, укладені між з Товариством обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” та Лановецькою міською радою.

Про це стало відомо Інфопростору.

Мова йде про договір оренди б/н від 02.03.2010, який зареєстрований у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200052, щодо земельної ділянки площею 0,0630 га кадастровий номер 6123810100:02:001:0261, укладений між Лановецькою міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” та договір оренди б/н від 02.03.2010, який зареєстрований у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200054, щодо земельної ділянки площею 7,6270 га кадастровий номер 6123810100:02:001:0260, укладений між Лановецькою міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод”.

Загальна площа ділянок майже 8 га.

Як йдеться в матеріалах судових справ, на підставі рішення Лановецької міської ради № 1068 від 22.12.2009, між Лановецькою міською радою (орендодавцем) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (орендарем) 02.03.2010 укладено договір оренди землі, який зареєстрований у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200052.

Згідно п 1 правочину орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку землі промисловості в межах населеного пункту міста Ланівці Лановецького району Тернопільської області по вул Вишнівецька, 35 (надалі – об’єкт оренди).

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,0630 га. На земельній ділянці розміщено об’єкт – водопровід технічної води цукрового заводу (п п 2,3 договору).

Згідно п 5 правочину, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 9683,10 грн.

У п 8 договору сторони обумовили, що його укладено на 49 років.

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 3 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 290,49 грн в рік із щомісячною сплатою однієї дванадцятої цієї суми до 30 числа місяця наступного за звітним, на рахунок Лановецької міської ради. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з врахуванням індексації (п п 9,10, 11 правочину).

Згідно п 15 договору земельна ділянка передається в оренду для обслуговування викупленого цілісного майнового комплексу цукрового заводу.

Відповідно до п 20 договору передача земельної ділянки орендарю здійснюється у тижневий строк після державної реєстрації договору за актом її приймання передачі.

Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду (п 21 правочину).

У п 38 договору зазначено, що дія договору припиняється шляхом його розірвання, зокрема за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

У договорі зазначені реквізити орендодавця (Лановецької міської ради вул Незалежності, 34, м Ланівці, Тернопільська область, ідентифікаційний код 04396288) та орендаря (Товариство з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 35820491).

В матеріалах справи міститься акт приймання передачі б/н від 02.03.2010, згідно якого Лановецька міська рада (орендодавець) передала Товариству з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (орендарю) вищевказану земельну ділянку площею 0,0630 га в оренду.

В подальшому, на підставі рішень сесії Лановецької міської ради №903 від 26.06.2013 та №1119 від 28.03.2014, додатковою угодою №1 від 12.05.2014 сторонами погоджено внести зміни до п 5 та п 9 договору оренди землі від 02.03.2010, а саме викласти їх в наступній редакції.

А відтак, відповідно до п 5 на підставі рішення сесії Лановецької міської ради №1119 від 28.03.2014 “Про внесення змін в договори оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, щодо орендної плати за землю з фізичними та юридичними особами” нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0630 га кадастровий номер 6123810100:02:001:0261, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Лановецький район, м Ланівці, вул Вишнівецька, 35 становить 58321,35 грн, що становить 92,57 грн за 1 кв м.

Згідно п 9 орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі, що складає 1749,60 грн. Згідно ч 3 ст 631 ЦК України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до правовідносин між ними з моменту підписання та скріплення печатками даної додаткової угоди. З дати підписання даної додаткової угоди орендна плата здійснюється щомісячно на підставі договору в розмірі 1/12 частини річної орендної плати в строки передбачені чинним законодавством. Невід’ємними частинами даної додаткової угоди є витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та розрахунок розміру орендної плати.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 12.05.2014 вона набирає чинності з дати підписання сторонами і є невід’ємною частиною договору оренди землі від 02.03.2010 зареєстрованого у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської РФ Центру ДЗК 09.03.2010 за № 010065200052.

Викладеному додатковою угодою №1 від 12.05.2014 в новій редакції змісту п 9 відповідає вже згадуваний розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена на 2014 рік.

З них вбачається, що сума орендної плати за місяць складає 145,80 грн.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №93417850 від 01.08.2017, державна реєстрація земельної ділянки площею 0,0630 га з кадастровим номером 6123810100:02:001:0261, що знаходиться в межах адміністративно-територіальної одиниці м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область проведена 08.06.2011. Зміст витягу вказує, що дана земельна ділянка належить до земель комунальної власності, а її власником виступає Лановецька міська рада.

Також, із змісту Витягів з Державного земельного кадастру №НВ 6103490792017 від 25.04.2017 та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №93419705 від 01.08.2017 вбачається, що стосовно вищевказаної земельної ділянки за Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (вул Вишнівецька, 35, м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область, податковий номер 35820491) зареєстровано орендне користування строком на 49 років на підставі договору від 02.03.2010.

27.03.2018 Лановецькою міською радою скеровувався керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенд Лайт” – лист №402/03-11 від 26.03.2018 з пропозицією розірвання, зокрема укладеного 02.03.2010 договору оренди земельної ділянки площею 0,0630 га, у зв’язку з невиконанням обов’язку щодо сплати орендної плати за користування нею з січня 2015 року.

Додатки до вищевказаного листа містили додаткову угоду №1 про розірвання договору оренди землі від 02.03.2010 та акт прийому-передачі №1 об’єкта оренди (земельної ділянки) за договором оренди землі від 02.03.2010.

У відповідь на звернення Лановецької міської ради №1491/03-11 від 18.09.2018 стосовно надання інформації щодо заборгованості по орендній платі згідно укладеного 02.03.2010 договору оренди земельної ділянки площею 0,0630 га, Лановецьким відділенням Кременецької ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області листом №139/10/12-05 від 21.09.2018 повідомлено, що заборгованість по орендній платі за земельні ділянки з кадастровими номерами 6123810100:02:001:0261 та 6123810100:02:001:0260 Товариством з обмеженою відповідальністю “Хенд Лайт” станом на 21.09.2018 складає 387069,24 грн, в тому числі 271667,14 грн сума заборгованості по декларації з плати за землю; 59521,89 грн сума пені та 55880,21 грн штрафна санкція згідно акту перевірки №474/19-00-12-05/35820491 від 31.08.2017. Остання сплата була здійснена 29.01.2015. Надання інформації окремо по кожній земельній ділянці не є технічно можливим оскільки формування даних про податковий борг в інформаційній системі органів ДФС здійснюється в розрізі платників та податків.

У вищевказаній відповіді додатково зазначено, що податкові органи зверталися з позовами до суду про стягнення вищезазначеного боргу, зокрема у справі №808/1004/18.

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 12.06.2018 у справі №808/1004/18 за позовом Головного управління ДФС у Тернопільській області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенд Лайт” про стягнення податкового боргу, задоволено позов та стягнуто з останнього податковий борг з орендної плати з юридичних осіб в розмірі 452268,79 грн, до складу якого входить зокрема заборгованість перед Лановецькою міською радою.

Із змісту рішення вбачається, що до вказаної суми заборгованості ТОВ “Хенд Лайт” включено, зокрема і заборгованість ТОВ “Хенд Лайт” перед Лановецькою міською радою по платежу орендна плата з юридичних осіб, яка виникла у зв’язку з несплатою самостійно узгодженого податкового зобов’язання нарахованого згідно поданої ТОВ “Хенд Лайт” податкової декларації від 20.02.2015 №9019871307, терміном сплати до 30.06.2015.

Таким чином встановлено правонаступництво відповідача по зобов’язаннях Ланівецького цукрового заводу, в т ч щодо оренди землі, а також існування боргу по сплаті орендної плати за землю (невиконання договірних зобов’язань).

Станом на 02.05.2019 наявні в Єдиному державному реєстрі судових рішень дані не містять інформації про прийняття до розгляду апеляційної скарги на вищевказане рішення Запорізького окружного адміністративного суду, що свідчить про набрання нею законної сили.

Дану обставину підтверджують дані, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до ст ст 3, 4 Закону України “Про доступ до судових рішень” Єдиний державний реєстр судових рішень – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень; судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

В порядку ч 4 ст 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Разом з цим, Лановецькою міською радою долучено до матеріалів справи письмову інформацію №5/10/12-05 від 03.01.2019 (відповідь на звернення позивача №10/03-11 від 02.01.2019), згідно якої заборгованість по орендній платі за земельну ділянку з кадастровим номером 6123810100:02:001:0261 ТОВ “Хенд Лайт” згідно договору оренди від 02.03.2010 виникла 02.03.2015, з 02.03.2015 по 03.01.2019 сплата орендної плати підприємством не здійснювалась.

Підставою звернення позивачем з позовом до суду у справі №921/558/18 зазначено систематичну несплату орендарем орендної плати протягом строку дії договору оренди землі від 02.03.2010, зареєстрованого у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200052, що в свою чергу є підставою для його розірвання.

В підтвердження систематичної несплати орендарем плати по договору оренди, позивач посилається на періоди та суми заборгованості, у звязку з несплатою орендної плати ТОВ “Хенд Лайт” зазначені як у листах відповідях №139/10/12-05 від 21.09.2018, №5/10/12-05 від 03.01.2019 фіскального органу, так і у рішенні Запорізького окружного адміністративного суду від 12.06.2018 у справі №808/1004/18.

Поряд з цим, позивачем зазначається про проведену 29.12.2015 орендарем державну реєстрацію змін до установчих документів, зокрема щодо зміни повного та скороченого найменування, а також місцезнаходження юридичної особи: з Товариства з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (вул Вишнівецька, 35, м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 35820491) на Товариство з обмеженою відповідальністю “Хенд лайт” (вул Дзержинського, 114, м Запоріжжя, Запорізька область, ідентифікаційний код 35820491).

В підтвердження цьому Лановецькою міською радою долучено до матеріалів справи письмову інформацію №02.1-13/53 від 10.01.2019 Лановецької районної державної адміністрації.

На дану обставину також вказує зміст Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №1004868242 від 16.01.2019, зокрема розділ “дані про реєстраційні дії” проведені за 29.12.2015 під №16381050021000403.

З наявних матеріалів справи вбачається, що податковий борг ТОВ “Хенд лайт” з податкового зобов’язання по орендній платі за земельну ділянку з кадастровим номером 6123810100:02:001:0261 згідно договору оренди від 02.03.2010 станом на 03.01.2019 не сплачено і він виник за періоди з 02.03.2015 по 03.01.2019.

З наведеного слідує, що заборгованість орендаря по орендній платі за землю виникла більше ніж за три місяці поспіль.

А відтак, за твердженням позивача істотне порушення орендарем умов договору щодо систематичного невнесення орендної плати за землю стало підставою для його звернення до суду із позовом про його припинення шляхом розірвання.

Щодо іншої земельної ділянки, то Лановецька міська рада звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенд Лайт” про розірвання договору оренди від 02.03.2010, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” та Лановецькою міською радою щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6123810100:02:001:0260, площею 7,6270 га по вул Вишнівецька, 35 в м Ланівці Лановецького району Тернопільської області, у зв’язку із несплатою відповідачем орендної плати за землю.

На підставі рішення Лановецької міської ради № 1068 від 22.12.2009, між Лановецькою міською радою (орендодавцем) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (орендарем) 02.03.2010 укладено договір оренди землі, який зареєстрований у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200054.

Згідно п 1 правочину орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку землі промисловості в межах населеного пункту міста Ланівці Лановецького району Тернопільської області по вул Вишнівецька, 35 (надалі – об’єкт оренди).

В оренду передається земельна ділянка загальною площею 7,6270 га. На земельній ділянці розміщено об’єкт – аварійний відстійник цукрового заводу (п п 2,3 договору).

Згідно п 5 правочину, нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 1253878,80 грн.

У п 8 договору сторони обумовили, що його укладено на 49 років.

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 3 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 37616,36 грн в рік із щомісячною сплатою однієї дванадцятої цієї суми до 30 числа місяця наступного за звітним, на рахунок Лановецької міської ради. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з врахуванням індексації (п п 9,10, 11 правочину).

Згідно п 15 договору земельна ділянка передається в оренду для обслуговування викупленого цілісного майнового комплексу цукрового заводу.

Відповідно до п 20 договору передача земельної ділянки орендарю здійснюється у тижневий строк після державної реєстрації договору за актом її приймання передачі.

Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду (п 21 правочину).

У п 38 договору зазначено, що дія договору припиняється шляхом його розірвання, зокрема за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

У договорі зазначені реквізити орендодавця (Лановецької міської ради вул Незалежності, 34, м Ланівці, Тернопільська область, ідентифікаційний код 04396288) та орендаря (Товариство з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 35820491).

В матеріалах справи міститься акт приймання передачі б/н від 02.03.2010, згідно якого Лановецька міська рада (орендодавець) передала Товариству з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (орендарю) вищевказану земельну ділянку площею 7,6270 га в оренду.

В подальшому, на підставі рішень сесії Лановецької міської ради №903 від 26.06.2013 та №1119 від 28.03.2014, додатковою угодою №1 від 12.05.2014 сторонами погоджено внести зміни до п 5 та п 9 договору оренди землі від 02.03.2010, а саме викласти їх в наступній редакції.

А відтак, відповідно до п 5 на підставі рішення сесії Лановецької міської ради №1119 від 28.03.2014 “Про внесення змін в договори оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, щодо орендної плати за землю з фізичними та юридичними особами” нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 7,6270 га кадастровий номер 6123810100:02:001:0260, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Лановецький район, м Ланівці, вул Вишнівецька, 35 становить 7060586,03 грн, що становить 92,57 грн за 1 кв м.

Згідно п 9 орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі, що складає 211817,52 грн. Згідно ч 3 ст 631 ЦК України, умови цієї додаткової угоди застосовуються до правовідносин між ними з моменту підписання та скріплення печатками даної додаткової угоди. З дати підписання даної додаткової угоди орендна плата здійснюється щомісячно на підставі договору в розмірі 1/12 частини річної орендної плати в строки передбачені чинним законодавством. Невід’ємними частинами даної додаткової угоди є витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та розрахунок розміру орендної плати.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 12.05.2014 вона набирає чинності з дати підписання сторонами і є невід’ємною частиною договору оренди землі від 02.03.2010 зареєстрованого у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської РФ Центру ДЗК 09.03.2010 за № 010065200054.

Викладеному додатковою угодою №1 від 12.05.2014 в новій редакції змісту п 9 відповідає вже згадуваний розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена на 2014 рік.

З них вбачається, що сума орендної плати за місяць складає 17651,46 грн.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №93437825 від 02.08.2017, державна реєстрація земельної ділянки площею 7,6270 га з кадастровим номером 6123810100:02:001:0260, що знаходиться в межах адміністративно-територіальної одиниці м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область проведена 27.07.2011. Зміст витягу вказує, що дана земельна ділянка належить до земель комунальної власності, а її власником виступає Лановецька міська рада.

Також, із змісту Витягів з Державного земельного кадастру №НВ 6103490742017 від 25.04.2017 та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №93439555 від 02.08.2017 вбачається, що стосовно вищевказаної земельної ділянки за Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (вул Вишнівецька, 35, м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область, податковий номер 35820491) зареєстровано орендне користування строком на 49 років на підставі договору від 02.03.2010.

27.03.2018 Лановецькою міською радою скеровувався керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенд Лайт” лист №402/03-11 від 26.03.2018 з пропозицією розірвання, зокрема укладеного 02.03.2010 договору оренди земельної ділянки площею 7,6270 га, у зв’язку з невиконанням обов’язку щодо сплати орендної плати за користування нею з січня 2015 року.

Додатки до вищевказаного листа містили додаткову угоду №2 про розірвання договору оренди землі від 02.03.2010 та акт прийому-передачі №2 об’єкта оренди (земельної ділянки) за договором оренди землі від 02.03.2010.

У відповідь на звернення Лановецької міської ради №1491/03-11 від 18.09.2018 стосовно надання інформації щодо заборгованості по орендній платі згідно укладеного 02.03.2010 договору оренди земельної ділянки площею 7,6270 га, Лановецьким відділенням Кременецької ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області листом №139/10/12-05 від 21.09.2018 повідомлено, що заборгованість по орендній платі за земельні ділянки з кадастровими номерами 6123810100:02:001:0261 та 6123810100:02:001:0260 Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенд Лайт” станом на 21.09.2018 складає 387069,24 грн, в тому числі 271667,14 грн сума заборгованості по декларації з плати за землю; 59521,89 грн сума пені та 55880,21 грн штрафна санкція згідно акту перевірки №474/19-00-12-05/35820491 від 31.08.2017. Остання сплата була здійснена 29.01.2015. Надання інформації окремо по кожній земельній ділянці не є технічно можливим оскільки формування даних про податковий борг в інформаційній системі органів ДФС здійснюється в розрізі платників та податків.

У вищевказаній відповіді додатково зазначено, що податкові органи зверталися з позовами до суду про стягнення вищезазначеного боргу, зокрема у справі №808/1004/18.

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 12.06.2018 у справі №808/1004/18 за позовом Головного управління ДФС у Тернопільській області до Товариства з обмеженою відповідальністю “Хенд Лайт” про стягнення податкового боргу, задоволено позов та стягнуто з останнього податковий борг з орендної плати з юридичних осіб в розмірі 452268,79 грн, до складу якого входить зокрема заборгованість перед Лановецькою міською радою.

Із змісту рішення вбачається, що до вказаної суми заборгованості ТОВ “Хенд Лайт” включено, зокрема і заборгованість ТОВ “Хенд Лайт” перед Лановецькою міською радою по платежу орендна плата з юридичних осіб, яка виникла у зв’язку з несплатою самостійно узгодженого податкового зобов’язання нарахованого згідно поданої ТОВ “Хенд Лайт” податкової декларації від 20.02.2015 №9019871307, терміном сплати до 30.06.2015.

Таким чином встановлено правонаступництво відповідача по зобов’язаннях Ланівецького цукрового заводу, в т ч щодо оренди землі, а також існування боргу по сплаті орендної плати за землю (невиконання договірних зобов’язань).

Станом на 02.05.2019 наявні в Єдиному державному реєстрі судових рішень дані не містять інформації про прийняття до розгляду апеляційної скарги на вищевказане рішення Запорізького окружного адміністративного суду, що свідчить про набрання нею законної сили.

Дану обставину підтверджують дані, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до ст ст 3, 4 Закону України “Про доступ до судових рішень” Єдиний державний реєстр судових рішень – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень; судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

В порядку ч 4 ст 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Разом з цим, Лановецькою міською радою долучено до матеріалів справи письмову інформацію №4/10/12-05 від 03.01.2019 (відповідь на звернення позивача №11/03-11 від 02.01.2019), згідно якої заборгованість по орендній платі за земельну ділянку з кадастровим номером 6123810100:02:001:0260 ТОВ “Хенд Лайт” згідно договору оренди від 02.03.2010 виникла 02.03.2015, з 02.03.2015 по 03.01.2019 сплата орендної плати підприємством не здійснювалась.

Підставою звернення позивачем з позовом до суду у справі №921/555/18 зазначено систематичну несплату орендарем орендної плати протягом строку дії договору оренди землі від 02.03.2010, зареєстрованого у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200054, що в свою чергу є підставою для його розірвання.

В підтвердження систематичної несплати орендарем плати по договору оренди, позивач посилається на періоди та суми заборгованості, у зв’язку з несплатою орендної плати ТОВ “Хенд Лайт” зазначені як у листах відповідях №139/10/12-05 від 21.09.2018, №4/10/12-05 від 03.01.2019 фіскального органу, так і у рішенні Запорізького окружного адміністративного суду від 12.06.2018 у справі №808/1004/18.

Поряд з цим, позивачем зазначається про проведену 29.12.2015 орендарем державну реєстрацію змін до установчих документів, зокрема щодо зміни повного та скороченого найменування, а також місцезнаходження юридичної особи: з Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” (вул Вишнівецька, 35, м Ланівці, Лановецький район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 35820491) на Товариство з обмеженою відповідальністю “Хенд лайт” (вул Дзержинського, 114, м Запоріжжя, Запорізька область, ідентифікаційний код 35820491).

В підтвердження цьому Лановецькою міською радою долучено до матеріалів справи письмову інформацію №02.1-13/53 від 10.01.2019 Лановецької районної державної адміністрації.

На дану обставину також вказує зміст Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №1004868242 від 16.01.2019, зокрема розділ “дані про реєстраційні дії” проведені за 29.12.2015 під №16381050021000403.

З наявних матеріалів справи вбачається, що податковий борг ТОВ “Хенд лайт” з податкового зобов’язання по орендній платі за земельну ділянку з кадастровим номером 6123810100:02:001:0260 згідно договору оренди від 02.03.2010 станом на 03.01.2019 не сплачено і він виник за періоди з 02.03.2015 по 03.01.2019.

З наведеного слідує, що заборгованість орендаря по орендній платі за землю виникла більше ніж за три місяці поспіль.

А відтак, за твердженням позивача істотне порушення орендарем умов договору щодо систематичного невнесення орендної плати за землю стало підставою для його звернення до суду із позовом про його припинення шляхом розірвання.

Таким чином, суд прийняв рішення розірвати договір оренди б/н від 02.03.2010, який зареєстрований у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200052, щодо земельної ділянки площею 0,0630 га кадастровий номер 6123810100:02:001:0261, укладений між Лановецькою міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод” та договір оренди б/н від 02.03.2010, який зареєстрований у Лановецькому реєстраційному відділі Тернопільської регіональної філії “Центр ДЗК” про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09.03.2010 за № 010065200054, щодо земельної ділянки площею 7,6270 га кадастровий номер 6123810100:02:001:0260, укладений між Лановецькою міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю “Лановецький цукровий завод”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com