Рахункова палата знайшла ознаки злочинів в діях тернопільських дорожників

Аудитом встановлено декілька випадків недотримання вимог чинного законодавства та договірних зобов’язань щодо здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, на загальну суму 14,4 млн тис. гривень.

По Тернопільській області такі факти мають ознаки службових злочинів.
Зокрема, за даними бухгалтерського обліку САД у Тернопільській області станом на 01.04.2019 обліковується дебіторська заборгованість (прострочена з липня 2018 року) за розрахунками з ДП “Тернопільський облавтодор” по субвенції в сумі 3688,1 тис. гривень. Причина – невиконання у 2018 році договірних зобов’язань цим ДП з поточного середнього ремонту 3-х автомобільних доріг. САД листом від 10.09.2018 № 08-2/1073 надіслано ДП “Тернопільський облавтодор” 92 вимоги (за кожним договором, укладеним на ділянки довжиною від 20 до 40 метрів) щодо надання документального підтвердження використання попередньої оплати або повернення коштів у зв’язку із невиконанням умов укладених договорів.
ДП “Тернопільський облавтодор” листом від 03.10.2018 № 06-2/2034 повідомило САД, що зазначені авансові платежі спрямовано на закупівлю матеріалів для виконання робіт і САД загалом заборговано облавтодору за виконані роботи 22374,3 тис. гривень. Це, як стверджується, зумовило використання облавтодором власних обігових коштів для закупівлі матеріалів для виконання робіт, замовлених САД, які не оплачені, тому вимоги САД не підлягають задоволенню.
З огляду на зазначене САД подано до Господарського суду Тернопільської області 53 позовні заяви про стягнення з ДП “Тернопільський облавтодор” авансу у сумі 2051,1 тис. грн і здійснено судові витрати (сплату судового збору) в сумі 101,8 тис. гривень. Позовні заяви щодо стягнення авансу на решту 1637,0 тис. грн за 39 договорами від 25.05.2018 №№ 42м – 80м з надання послуг поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О200304 Бучач – Нижнів не подавалися (як пояснено САД, через брак коштів на сплату судового збору).
Аналіз позовних заяв САД до ДП “Тернопільський облавтодор” про стягнення наданого авансу засвідчив відсутність вимог про стягнення штрафних санкцій за порушення умов договорів.
Довідково. Пунктом 6.2 договорів від 25.05.2018 №№ 42м–80м, від 29.05.2018 №№ 81м–108м та від 14.06.2018 №№ 281м–305м визначено, що за несвоєчасне або неналежне виконання сторонами своїх зобов’язань за договором, винна сторона сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
Начальник юридичного відділу САД Ющук А. С. пояснила, що у позовах про стягнення з ДП “Тернопільський облавтодор” попередньої оплати відповідачу штрафні санкції за порушення зобов’язань не нараховувались, оскільки це підприємство є державним та перебуває у складному фінансовому становищі. Крім того, при пред’явленні протягом 2017–2018 років 3-х позовів до САД про стягнення заборгованості за виконані роботи (коштів державного бюджету) ДП “Тернопільський облавтодор” також не пред’являло вимог про стягнення штрафних санкцій (3 відс. річних, інфляційні витрати та пеня) і, відповідно, збитків державному бюджету не було завдано.
Під час аудиту контрольною групою 04.04.2019 направлено запит до ГУДКСУ щодо надання САД у Тернопільській області документів про підтвердження використання коштів на попередню оплату.
ГУДКСУ повідомило (лист від 04.04.2019 № 7-08-06/463), що САД 18, 19 та 20 липня 2018 року подано документи, що підтверджували виконані роботи.
Довідково. ГУДКСУ, зокрема, зазначено: “За даними програмного комплексу АС “Казна” підтвердними документами, що подавалися САД (замовником) до Головного управління, були Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3). Оскільки первинні документи в органах Казначейства не зберігаються і після їх опрацювання повертаються клієнтам, інформації хто саме із посадових осіб САД їх підписував надати не маємо змоги. Первинні документи повертаються органами Казначейства клієнтам відповідно до пункту 2.6 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.03.2012 № 419/20732.
Станом на 01.08.2018 та 01.01.2019 дебіторська заборгованість відповідно до супровідних листів, поданих САД у Тернопільській області, була відсутня. Супровідні листи направлялися клієнтом відповідно до пункту 17 Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.02.2012 № 196/20509″ (далі – Порядок № 44).
Таке пояснення заступника начальника ГУДКСУ Зварича О. не кореспондується з пунктом 3 розділу ІІІ Порядку № 44, яким встановлено, що усі розрахунки одержувачами бюджетних коштів на кінець звітного року мають бути завершені в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну дату ними не визначаються та в бюджетній звітності не відображаються. Це підтверджено копіями листів САД до органу Казначейства, в яких зазначено, що форма 7м не подається.
Посадовими особами САД факт надання до ГУДКСУ будь-яких документів, що підтверджують надання послуг з поточного середнього ремонту за попередньою оплатою, заперечено.
Отже, твердження службових осіб САД у Тернопільській області та ГУДКСУ є протилежними, а в їх діях вбачаються ознаки приховування правопорушення. Цим створено ризики заподіяння шкоди (збитків) державі на суму 3688,1 тис. гривень. Зазначене має ознаки службового підроблення та кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 ККУ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com