Тернопільське підприємства заплатить понад 100 тисяч гривень за “договорняк” на тендері

Господарський суд Тернопільської області виніс рішення в справ за позовом Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Євробуд-Груп про стягнення 52 992 грн штрафу та 52 992 грн пені.

Про це стало відомо Інфопростору.

Адміністративною колегією Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, за результатами розгляду матеріалів справи №891-УД, прийнято рішення №69/11-р/к від 07.12.2018 “Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу”, яким визнано, що ТОВ “Євробуд-Груп” та ТОВ “ВБФ “Гефест” вчинили порушення передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом узгодження поведінки при підготовці та участі у торгах щодо закупівлі: Капітальний ремонт водолікувального відділення Товстенської РЛК в смт. Товсте по вул. Робітнича, 1, код ДК 021:2015:45000000-7 “Будівельні роботи та поточний ремонт” (ідентифікатор закупівлі у системі “Prozorro” UA-2018-06-25-000004-b).

За вказане порушення, зокрема, на ТОВ”Євробуд-Груп” накладено штраф у розмірі 52 992 грн, який підлягав сплаті у двохмісячний термін з дня одержання рішення.

Окрім того, в рішенні адміністративної колегії Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №69/11 р/к від 07.12.2018 роз`яснено відповідачу про можливість оскарження рішення у двомісячний строк з дня його одержання.

Рішення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №69/11 р/к від 07.12.2018 відповідач отримав 13.12.2018, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення за №4602301977667, належним чином засвідчена копія якого знаходиться в матеріалах справи.

Невиконання відповідачем рішення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №69/11 р/к від 07.12.2018 зумовила позивача звернутись до суду з даним позовом.

Відносини, які виникли між сторонами, регулюються положеннями Господарського кодексу України, Законом України “Про захист економічної конкуренції”, Законом України “Про Антимонопольний комітет України”.

Відповідно до ч. ч. 1, 6 ст. 40 Господарського кодексу України державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень, визначеним законом. Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у встановленому законом порядку розглядають справи про недобросовісну конкуренцію та інші справи щодо порушення антимонопольно конкурентного законодавства, передбачені законом.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель (ст. 1 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”).

Згідно з ст. 5 Закону України “Про Антимонопольний комітет України” Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про захист економічної конкуренції”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Нормами ст. 7 Закону “Про Антимонопольний комітет України” визначено, що у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має зокрема наступні повноваження: 1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції; 5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

В силу приписів ст. 48 Закону України “Про захист економічної конкуренції” за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про накладення штрафу.

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про Антимонопольний комітет України” розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов`язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом. Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб`єктів господарювання територіальні відділення Антимонопольного комітету України у зв`язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені (стаття 25 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”).

Рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб (ч. 1 ст. 56 Закону України “Про захист економічної конкуренції).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про захист економічної конкуренції” заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

З матеріалів справи вбачається, що термін виконання відповідачем рішення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №69/11 р/к від 07.12.2018 закінчився 13.02.2019, зазначене рішення відповідачем не оскаржувалось.

Враховуючи наведене вище, судом встановлено, що рішення Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №69/11 р/к від 07.12.2018 на час розгляду справи в суді є чинним, виконання його в порядку, передбаченому Законом України “Про захист економічної конкуренції”, не зупинене, а строк на його оскарження до господарського суду, який передбачений ст. 60 цього Закону, є таким, що сплив.

Згідно з ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Ст. 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для Суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу.

З огляду на зазначене, виходячи із наведених вище обставин справи та представлених доказів, позовні вимоги Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Євробуд-Груп 52 992 грн штрафу є обґрунтованими, правомірними та таким, що підлягають до задоволення.

Згідно ч. 5 ст. 56 Закону України “Про захист економічної конкуренції” за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу. Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу, відповідного рішення (постанови) господарського суду.

Оскільки відповідачем нарахований та заявлений до стягнення штраф сплачено не було, позивачем заявлено до стягнення пеню в сумі 52 992 грн, яка нарахована за період з 14.02.2019 по 03.05.2019.

Враховуючи встановлені вище обставини справи, суд прийшов до висновку, що вимоги в частині заявленої до стягнення суми пені в розмірі 52 992 грн є правомірними та такими, що підлягають до задоволення.

Таким чином, суд прийняв рішення стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Євробуд-Груп 52 992 грн штрафу та 52 992 грн пені в дохід Державного бюджету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com