На освіту в Тернопільській області наступного року потратять понад 700 мільйонів

Загальний обсяг видатків на галузь складає 729,9 млн гривень, в тому числі освітня субвенція – 152,9 млн гривень.

Обсяг освітньої субвенції на 2020 рік розраховано на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі педагогічного навантаження, та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2020 року (ріст середньомісячної заробітної плати вчителя, врахованої в розрахунку освітньої субвенції на 2020 рік (10 170 грн./міс.) до 2019 року (9 300 грн./міс.) становить 9,4 відсотка).

Кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на заробітну плату педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 98,7 млн гривень, здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів – 35 млн гривень та студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 19,2 млн гривень.

Порівняно з 2019 роком обсяг освітньої субвенції обласному бюджету збільшено на 10,9 млн гривень (ріст субвенції до рівня 2019 року – 7,3%), з них для:

– інтернатних закладів – на 3,8 млн гривень (ріст 4,1%) внаслідок зменшення контингенту вихованців (учнів) на 82 особи (у 2017/2018 н.р. – 2 041 ос., 2018/2019 – 1 959 ос.);

– професійно-технічних навчальних закладів – на 0,26 млн гривень (ріст 0,7 відс.) внаслідок зменшення контингенту учнів загальноосвітнього компоненту на 343 особи (2018 рік – 4 258 уч, 2019 рік – 3 915 уч.);

– вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – на 6,8 млн гривень (ріст 33,6%) внаслідок збільшення кількості годин на вивчення предметів загальноосвітнього циклу.

Для забезпечення інших видатків спрямовуються кошти додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та доходи обласного бюджету – 577 млн гривень.

Дані видатки забезпечують:

– виплату заробітної плати з нарахуваннями іншим працівникам, крім педагогічних працівників загальноосвітнього циклу, в повному обсязі – 317,2 млн гривень, зокрема інтернатних закладів – 49 млн гривень, ПТНЗ – 127,3 млн гривень, ВНЗ І-IІІ рівнів акредитації галузі освіти – 101,5 млн гривень, інших закладів та установ освіти (позашкільні заклади, заклади післядипломної освіти, інші освітні заклади) – 39,4 млн гривень;

– видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49,1 млн гривень, а саме: школам-інтернатам – 18 млн гривень, ПТНЗ – 19,3 млн гривень, ВНЗ І-IІІ рівнів акредитації галузі освіти – 9,8 млн гривень, іншим закладами та установами освіти – 2 млн гривень. У зв’язку із зниженням ціни на газ (з 12 тис. гривень до 7 тис. гривень за 1 тис.м3) вцілому по розпоряднику ріст видатків заплановано лише на оплату послуг з водопостачання та водовідведення, а також оплату електроенергії;

– видатки на продукти харчування – 23,9 млн гривень, з яких для інтернатних закладів – 20,8 млн гривень (харчування 1 656 вихованців з розрахунку 85 грн./день), ПТНЗ – 1,6 млн гривень (68 дітей-сиріт – 95 грн./день), ВНЗ І-IІІ рівнів акредитації галузі освіти – 1,5 млн гривень (51 дітина-сирота – 95 грн./день);

– придбання медикаментів – 0,7 млн гривень, з яких для інтернатних закладів – 0,5 млн гривень, ПТНЗ – 0,1 млн гривень, ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації – 0,1 млн гривень;

– виплату стипендій – 47,6 млн гривень, з них учням ПТНЗ – 22 млн гривень (виходячи з розміру стипендії дітям-сиротам – 1 180 грн., мінімальної академічної – 490 грн.), студентам ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації – 25,6 млн гривень (дітям-сиротам – 2 360 грн., мінімальної академічної студентам коледжу – 980 грн., мінімальної академічної студентам академії – 1 300 грн.);

– інші виплати населенню – 1,5 млн  гривень, з них:

  • видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох стипендій особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в період навчання у віці 18-23 роки залишились без батьків, до завершення навчання – 127,4 тис. гривень (ПТНЗ – 56,6 тис. гривень (16 сиріт*3*1 180 грн.), ВНЗ – 70,8 тис. гривень (10 сиріт*3*2360 грн.);
  • виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою або на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні після закінчення навчального закладу –487,2 тис. гривень (ПТНЗ – 236,7 тис. гривень (1 сирота*6*2 102 грн+17 сиріт*6*2 197 грн.), ВНЗ – 250,5 тис. гривень (19 сиріт*6*2 197 грн.);
  • надання одноразової адресної допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб випускникам ВНЗ денної форми навчання, які навчались за державним замовленням – 118,1 тис. гривень (5 сиріт*5 4 723 грн.);
  • на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку вихованців (учнів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 735,5 тис. гривень, з них дітей-сиріт, які навчаються в інтернатних закладах – 494 тис. гривень, ПТНЗ – 245,1 тис. гривень (230 грн./в день*21 день*50 дітей-сиріт);
  • страхування дітей-сиріт, які навчаються в інтернатних закладах, та вихідна допомога випускникам – 78 тис. гривень, страхування дітей-сиріт, які навчаються в ПТНЗ – 3,6 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для оплати за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для слухачів інклюзивних груп ПТНЗ, які здобувають поряд з професією загальну середню освіту, передбачено 8,7 тис. гривень (видатки споживання – 5,7 тис. гривень, видатки розвитку – 3 тис. гривень).

На реалізацію заходів обласних цільових програм передбачено 1,8 млн гривень, а саме:

  • обласну програму підготовки фахівців для професійного кадрового забезпечення Збройних Сил України та інших силових структур на базі ДНЗ „Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” на 2016-2020 роки – 1 377 тис. гривень (в частині видатків на здійснення допрофесійної підготовки учнів за програмами 9 класу з одержанням базової загальної середньої освіти, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 229,2 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 147,8 тис. гривень, а також забезпечення безоплатним харчування курсантів – 1 000 тис. гривень);
  • обласну програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції об’днаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції об’днаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки – 120 тис. гривень (компенсація за навчання дітям із сімей учасників АТО);
  • обласну програму впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Тернопільської області на 2017-2020 роки – 340,9 тис. гривень.

На фінансування видатків вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації галузі охорони здоров’я передбачено 55,5 млн гривень (в тому числі освітня субвенція – 5,9 млн гривень), з яких на оплату праці – 43,9 млн гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,4 млн гривень, виплату стипендій, включаючи виплати, передбачені студентам з числа дітей-сиріт – 8,2 млн гривень, інші видатки – 1 млн гривень. Фінансування інших видатків, незабезпечених коштами загального фонду, здійснюватиметься за рахунок надходжень до спеціального фонду, які у 2020 році прогнозуються в обсязі 23,7 млн гривень.

На фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації галузі культури передбачено 65,1 млн гривень (в тому числі освітня субвенція – 3,5 млн гривень), з яких на оплату праці – 57,2 млн гривень, харчування дітей-сиріт – 0,1 млн гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,9 млн гривень, виплату стипендій – 4 млн гривень, інші видатки – 2,1 млн гривень. Надходження спеціального фонду – 2,6 млн гривень.

Загальний обсяг надходжень до спеціального фонду, який планується отримати закладами та установами освіти в 2020 році, становить 63,6 млн гривень, зокрема від платних послуг – 32,3 млн гривень (відшкодування за оплату комунальних послуг та проживання в гуртожитках, курсова підготовка слухачів, плата за навчання в вищих навчальних закладах), господарської та виробничої діяльності – 28,1 млн гривень, оренди приміщень та майна – 3,1 млн гривень, реалізації майна – 0,1 млн гривень. Ріст обсягу планових надходжень спеціального фонду порівняно з 2019 роком складає 9,7%.

Як ми повідомляли раніше, Тернопільська обласна державна адміністрація подала на розгляд облради проект обласного бюджету на 2020 рік.

Утримання обласної ради обійдеться платникам податків в понад 20 мільйонів гривень.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com