В Тернополі чиновники оплатили з бюджету невиконані роботи. Тепер судяться

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради через суд стягнуло з Приватного підприємства «Мостобудівельне управління №1» 123 349 грн, які раніше були оплачені за невиконані роботи.

Про це стало відомо Інфопростору.

Виявити відсутність виконаних робіт допомогла ревізія. До цього чиновники Управління ЖКГ підписали акти, не дивлячись на те, що договір не був виконаний, та оплатили підряднику бюджетні кошти.

07 червня 2017 року між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (Замовник) та Приватним підприємством “Містобудівельне управління №1 (Підрядник) укладено договір про закупівлю послуг №591 (надалі Договір), відповідно до п.1.1. якого Підрядник зобов`язався у 2017 році виконати Замовнику роботи, зазначені в тендерній документації, а Замовник зобов`язався прийняти і оплатити такі роботи.

Найменування робіт: “Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Бродівській в м. Тернополі (частина 2) (ДК 021:2015 код 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація).

Пунктом 11.1. Договору сторони погодили, що останній набирає чинності з моменту підписання і діє до 30.09.2017.

Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, згідно договору №592 від 07.06.2017 здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, обсягом виконаних робіт та за дотриманням затверджених розцінок, передбачених договором (п.12.1. Договору).

Також, 17 серпня 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради (Замовник), Відділом технічного нагляду Тернопільської міської ради (Технагляд) та Приватним підприємством “Містобудівельне управління №1 (Підрядник) укладено договір №1023 (надалі Договір), відповідно до п.1.1. якого Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов`язання щодо виконання робіт з “Капітальний ремонт влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляховоду по вул. Бродівській у м. Тернополі.

Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначені проектно-кошторисною документацією або дефектним актом та договірною ціною, яка є складовою даного Договору (п.1.2. Договору).

Технагляд приймає, здійснює контроль і технічний нагляд за якістю та обсягом виконаних робіт, а також за дотриманням затверджених розцінок (п.1.3. Договору).

Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018 (п.3.1. Договору).

Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальністю за його порушення, яке мало місце під час дії Договору (п.7.4. Договору).

Судом встановлено, що на виконання Договору №592 від 07.06.2017 року ПП “Мостобудівельне управління №1” виконано, а Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології прийнято роботи з капітального ремонту шляхопроводу по вул. Бродівській в м. Тернополі (частина 2) згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2017 року, №2 за вересень 2017 року, №3 за жовтень 2017 року, №4 за листопад 2017 року, №5 за грудень 2017 року по Договору №591 від 07.06.2017 на загальну суму 1 842 948 грн. По Договору №1023 від 17.08.2018 згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2018 року відповідачем 1 виконано а позивачем прийнято роботи з влаштування верхнього шару дорожнього одягу підходів до шляховоду по вул. Бродівській у м. Тернополі на загальну суму 290 743,61 грн.

Позивач за виконані роботи розрахувався в повному обсязі, про що свідчать наявні в матеріалах справи копії платіжних доручень та не заперечується відповідачами.

Предметом судового розгляду у даній справі є вимога позивача про стягнення з відповідача 1 коштів в загальній сумі 123 349 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за укладеними договорами, зокрема завищенням об`ємів робіт у порівнянні з фактичними (підготовка бетонних поверхонь (очищення та ремонт підпірних стінок), улаштування та розбирання металевих поручнів), що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 123 349 грн.

При цьому, позивач зазначає, що 17.12.2018 в результаті проведення Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради проведено перевірку операцій та розрахунків Управління ЖКГБтаЕ за період з 01.01.2016 по 31.08.2018 за наслідками якої складено Акт №05-21/2.

Перевіркою встановлено що підрядником ПП “Мостобудівельне управління №1” допущено об`ємів робіт у порівнянні із фактичними, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 123 349 грн. Факт завищення вартості робіт підтверджується актом контрольних обмірів та обстежень обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту об`єктів благоустрою Тернопільської міської ради за період з 01.01.2016 по 31.08.2018. Акт складено комісією в складі представників Управління та Відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, ПП “Мостобудівельне управління №1”, в присутності працівників Держаудитслужби. Відповідачем 1 вказаний акт отримано 06.12.2018 року та будь-яких заперечень стосовно акту, як стверджує позивач, не надано.

Наведене і є причиною виникнення спору.

Відповідно до приписів ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Матеріали справи свідчать про те, що між позивачем та відповідачем виникли зобов`язання з договору підряду, згідно якого, в силу ст. 837 ЦК України, одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Ст. 627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст. 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК України однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору.

Згідно з ч. ч. 1-2 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку; зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України (надалі – ГК України) майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Приписами ст.526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору, ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Пунктом 7.2.6. Договору №591 від 07.06.2017 року та пунктом 2.1.3. Договору №1023 від 17.08.2018 передбачено, що Замовник має право на відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

Питання стягнення збитків у господарській діяльності врегульовано ст.ст.224, 225 ГК України.

Зокрема, ст.224 ГК України визначено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Стаття 225 ГК України визначає склад та розмір відшкодування збитків, зокрема, до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:

– вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

– додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб`єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов`язання другою стороною;

– неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов`язання другою стороною;

– матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Законом щодо окремих видів господарських зобов`язань може бути встановлено обмежену відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань.

При визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов`язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, – на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків.

Виходячи з конкретних обставин, суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ціни на день винесення рішення суду.

Зі змісту наведених вище положень вбачається, що для відшкодування збитків повинні бути наявні чотири елементи складу господарського правопорушення, а саме: протиправна поведінка відповідача; розмір збитків; причинний зв`язок між протиправною поведінкою і заподіяними збитками; вина заподіювача збитків.

В даному випаду вина, так і протиправна поведінка відповідача полягає у тому, що у актах виконаних робіт завищені обсяги виконаних робіт, ніж виконано фактично.

Причинно-наслідковий зв`язок між протиправною поведінкою та збитками полягає у тому, що зазначивши більший об`єм робіт позивач сплатив більшу вартість робіт, ніж ці роботи коштують.

З метою досудового врегулювання спору Управлінням на адресу Відповідача надіслано претензію №159/15 від 23.01.2019 про повернення 123 349 грн, яка залишена Відповідачем 1 без відповіді та реагування.

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що заявлені позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи, а відтак підлягають задоволенню.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com