Ще один державний орган знайшов порушення в приватизації ресторану в центрі Тернополя

Державні аудитори прозвітували про результати аудиту виконання бюджетних програм Управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради з 01 січня 2017 року по 30 вересня 2019 року.

В ході аудиту встановлено, що Управлінням, як структурним підрозділом Тернопільської міськради у сфері управління комунальним майном, не забезпечено функціонування належної системи контролю за здійсненням орендарями невід’ємних поліпшень.

Так, у відповідності до п. 10.4 Положення про оренду – контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень здійснюється спеціальною установою міської ради з технічного нагляду та органом, уповноваженим управляти відповідним комунальним майном.

Однак, в рішеннях виконавчого комітету Тернопільської міської ради про надання дозволу орендарям на здійснення невід’ємних поліпшень контроль за їх здійсненням покладається лише на Управління. Документів, які б свідчили про участь фахівців відділу технічного нагляду міськради в контролі за здійсненням орендарями невід’ємних поліпшень до аудиту не надано.

В положенні про Управління та посадових обов’язках його працівників закріплені функції загального контролю за додержанням умов договорів оренди нежитлових будівель, приміщень, автотранспортних та інших основних засобів, які перебувають на його балансі, та за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об’єктів приватизації.

Штатним розписом Управління не передбачена посада спеціаліста із здійснення технічного нагляду, яка потребує спеціальної освіти. Серед працівників відділу – спеціалісти з економічною та юридичною освітою, що не забезпечує належний контроль за здійсненням орендарями невід’ємних поліпшень з боку одного Управління.

Проте, Управління не ініціювало перед виконавчим комітетом міської ради питання створення комісії, яка б забезпечувала контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень (із включенням до складу такої фахівців відділу технічного нагляду) та/або Порядку здійснення контролю за проведенням невід’ємних поліпшень.

Як наслідок, окремими орендарями невід’ємні поліпшення орендованого майна проводяться без врахування вимог Положення на їх здійснення.

При цьому, в періоді проведення дослідження один орендар скористався своїм правом набуття права власності шляхом викупу, оскільки надав документи про те, що ним в минулому періоді були здійснені невід’ємні поліпшення орендованого майна.

Так, ТОВ “Україна” ресторан (наймач), згідно договору найму цілісного майнового комплексу, укладеного із Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради (наймодавець) 08.09.2010, отримав в строкове платне користування цілісний майновий комплекс площею 1205,2 кв.м за адресою бульвар Тараса Шевченка, 23 на 10 років (до 01.09.2020).

У відповідності до п 5.11 договору найму ТОВ “Україна” ресторан зобов’язалось своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна. При цьому, цим же пунктом передбачено, що ця умова договору не розглядається, як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання наймодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

Пунктом 5.12 договору найму визначено, що “для отримання згоди наймодавця на здійснення поліпшень наймач подає заяву і матеріали згідно із затвердженим порядком”.

В період укладання договору найму діяв вищеописаний порядок надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкту.

Листом від 20.05.2011 №14 ТОВ “Україна” ресторан звернулося до міської ради з проханням надати дозвіл на проведення робіт із заміни вікон, встановлення індивідуального опалення в приміщенні та проведення ремонтних робіт (невід’ємних поліпшень) у вказаних приміщеннях згідно опису.

Листом виконкому Тернопільської міськради від 15.11.2011 №6080/06 ТОВ “Україна” ресторан надано дозвіл лише на заміну вікон.

В подальшому листами від 29.12.2011 №29 (на ім’я міського голови) та від 03.01.2012 №4 (на ім’я начальника управління) ТОВ “Україна” ресторан просило погодити ремонт даху над переходом між рестораном та виробничими приміщеннями, внутрішніх приміщень ресторану та проведення оздоблювальних робіт інтер’єру обіднього залу.

Оскільки до зазначених листів не було додано проектно-кошторисну документацію, виконану ліцензованим проектантом, Управління згоди на проведення ремонтних робіт, що передбачають невід’ємні поліпшення, не надало (лист від 23.01.2012 №73/9-у).

Розпорядженням міського голови від 26.01.2012 №28 було створено комісію по обстеженню нежитлових приміщень, орендованих ТОВ “Україна” ресторан.

Комісія 02.02.2012 провела обстеження орендованих товариством приміщень та зафіксувала факт проведення ремонтно-будівельних робіт, які, згідно обов’язкового додатку Б ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розробки та затвердження проектної документації для будівництва” є реконструкцією. Крім цього, комісія зафіксувала, що в результаті проведених робіт “збільшуються навантаження на конструкції перекриття, стін, фундаментів та основ, що відповідно до розділу 4 ДБН В.1.2-14-2009 “Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ” потребує дослідження, виважених проектних рішень для забезпечення нормальних експлуатаційних параметрів, що забезпечують надійність та безпечну експлуатацію об’єкту”.

Про встановлені факти було проінформовано прокурора Тернопільської області з проханням провести перевірку на предмет законності проведення ремонтних робіт. Відповіді не отримано.

В подальшому, рішенням виконавчого комітету Тернопільської міськради від 10.10.2012 № 1636 була створена комісія по визначенню доцільності здійснення невід’ємних поліпшень, яка 24.10.2012 здійснила обстеження об’єкта комунальної власності за адресою м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 23, зафіксувала існуючий стан конструктивів орендованих ТОВ “Україна” ресторан приміщень та подала пропозиції щодо їх ремонту (дефектний акт).

В червні 2013 року ТОВ “Україна” ресторан зверталося до міської ради із проханням надати дозвіл на проведення ремонтних робіт (невід’ємних поліпшень) в орендованих приміщеннях за адресою м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка, 23 (лист від 21.06.2013 №17) та додала копії дефектних актів на ремонт приміщень ресторану, його допоміжних та службових приміщень, складених провідним інженером-конструктором ТОВ “Корс-Буд-Проект” Антонюком О.В. в квітні 2012 року.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, розглянувши висновки та рекомендації комісії по визначенню доцільності здійснення невід’ємних поліпшень, надані за результатами обстеження 24.10.2012, повідомив ТОВ “Україна” ресторан про можливість здійснення невід’ємних поліпшень за умови замовлення в ліцензованій організації проектно-кошторисної документації, її експертизи та отримання попередніх висновків пожежного нагляду (лист від 19.07.2013 №2890/04-10).

Листом від 24.07.2013 №19 ТОВ “Україна” ресторан було надано Управлінню проектно-кошторисну документацію на ремонт приміщень ресторану та його допоміжних і службових приміщень, експертні висновки щодо розгляду кошторисної частини вищезгаданих проектних документацій та висновок управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.08.2013 № 903 затверджено дефектні акти обстеження нежитлових приміщень на предмет визначення необхідності і обсягів невід’ємних поліпшень при проведенні ремонту від 24.10.2012 та надано дозвіл на їх здійснення.

Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень цим же рішенням було покладено на управління.

Проте, жодних документів які б свідчили про здійснення управлінням функцій контролю за проведенням невід’ємних поліпшень, до аудиту не надано.

Зокрема, до аудиту управлінням не надано ряд документів, передбачених п. 10.5 положення про оренду, які б дали змогу факт здійснення невід’ємних поліпшень, а саме:

– копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт;

– копії документів, що підтверджують оплату зазначених робіт;

– висновок спеціальної установи міської ради з технічного нагляду про відповідність здійснених невід’ємних поліпшень проектно-кошторисній документації;

– аудиторський висновок фактичних витрат орендаря на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди;

– довідки про понесені витрати на здійснення невід’ємних поліпшень, завірену аудитором тощо.

Питання затвердження вартості виконаних невід’ємних поліпшень на розгляд виконавчого комітету не виносилось, оскільки, згідно усних пояснень посадових осіб управління, компенсація їх вартості не передбачалась.

проте, 27.08.2018 ТОВ “Україна” ресторан звернулося із заявою на ім’я міського голови щодо викупу орендованих приміщень та надало до управління звіт про незалежну оцінку невід’ємних поліпшень, виконаний ТОВ “Орієнтир-Реформа”, та технічний висновок будівельної експертизи, виконаний ПП Богомольний А.Н., яким стверджує факт здійснення невід’ємних поліпшень.

Крім цього, в період з 25.09.2018 по 01.10.2018 до управління надійшли заяви від трьох фізичних осіб з ініціюванням продажу вищевказаного приміщення шляхом проведення аукціону.

За результатами розгляду поступлених заяв, управлінням підготовлено та подано на розгляд постійної комісії Тернопільської міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму два проекти рішень про приватизацію єдиного майнового цілісного комплексу філії “Ресторан Україна” комунального підприємства “Еней” за адресою бульвар Тараса Шевченка, 23, шляхом викупу орендарем ТОВ “Україна” ресторан та шляхом продажі на аукціоні з умовами.

Постійною комісією на засіданні:

-14.09.2018 питання не розглянуте у зв’язку із відсутністю кворуму;

– 02.10.2018 – питання знято з порядку денного;

04.10.2018 – не погоджено жодного проекту;

13.11.2018 – погоджено проект щодо приватизації об’єкту шляхом викупу орендарем за ціною не менше 30,0 млн грн, без відшкодування вартості невід’ємних поліпшень.

Рішенням сесії Тернопільської міської ради від 14.11.2018 №7/п29/3 надано дозвіл на включення в перелік об’єктів, що підлягають приватизації та затверджено до приватизації єдиний майновий цілісний комплекс філії “Ресторан Україна” комунального підприємства “Еней” за адресою бульвар Тараса Шевченка, 23 шляхом викупу орендарем ТОВ “Україна” ресторан на умовах, погоджених постійною комісією.

Договір купівлі-продажу укладено 18.01.2019. Кошти в загальній сумі 30 010,8 тис грн поступили на рахунок управління у встановлені строки.

Таким чином, відсутність належної системи контролю за здійсненням орендарем невід’ємних поліпшень дало змогу ТОВ “Україна” ресторан отримати право приватизації нежитлового приміщення за адресою м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 23 шляхом викупу з можливим недотриманням усіх умов ст. 18 Закону України від 18.01.2018 №2269 “про приватизацію державного і комунального майна.

Як відомо, в приміщенні колишнього ресторану Україна зараз знаходиться популярний заклад харчування, який відноситься до сфери бізнес-інтересів колишнього міського голови та народного депутата Романа Заставного.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com